top of page

2. Aanwijzing van een FG

2.1     Verplichte aanwijzing

Onder Artikel 37(1) van de AVG is in drie specifieke gevallen het aanwijzen van een FG verplicht5:

  1. wanneer de verwerking wordt verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan;

  2. wanneer de verantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk verwerkingen uitvoert die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen; of

  3. wanneer de verantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk grootschalige verwerkingen uitvoert van bijzondere categorieën van gegevens of persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.9

Aanwijzen van een FG (Functionaris Gegevensbescherming

Hier het oorspronkelijke document

bottom of page