top of page

Beleid omtrent datalekken en doen van meldingen aan toezichthouder en betrokkenen
Als kantoor zult u moeten beschikken over een procedure en beleid omtrent datalekken. Daarin staat wat binnen uw kantoor wordt beschouwd als een datalek en uiteraard moet uw beleid daarbij aansluiten bij de AVG. Verder zal dit beleid een procedure moeten bevatten hoe te handelen bij een datalek en in welke gevallen er een melding moet worden verricht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page